Balansakter

Balansakter

Balansakter är del av ett längre pågående arbete av konstnär och arkitekt Erika Janunger. Som film har konceptet tidigare visat på bl a Times Square Arts, i New York 2012. Föreställningen vann publikens pris vid festivalen InShadow, i Lissabon 2015. För första gången presenteras konceptet som utställning. Genom utställningen lyfts frågor om rörelsefrihet i ett allt mer effektiviserat samhälle, samt arkitekturens påverkan på vårt välbefinnande.

Utställningen är planerad att innehålla två uppbyggda rum; det ena lutar 90 grader och det andra 10 grader. Rummen filmas i real- tid, med en lika vriden kamera, kopplad till en skärm som visar den “rättvända” bilden. Besökarna kommer att kunna gå in i rummen för att på egen hand studera kopplingen mellan rum och kropp. I den perceptions- förskjutning som uppstår blir gravitationen synliggjord. Till utställningen hör också filmerna Weightless och Longing to fly/ Longing to fall.

Mer information i pdf.

Balansakter, Erika Janunger. Foto Fredrik Färg Balansakter, Erika Janunger. Foto Johan LehmanBalansakter, Erika Janunger. Foto Fredrik FärgBalansakter, Erika Janunger. Foto Fredrik Färg