Välgörenhetsutställning till förmån för suicidprevention

Välgörenhetsutställning till förmån för suicidprevention (Galleri Grip)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Vi ville bidra till suicidprevention. Flera konstnärer skänker verk som såldes i galleriet.
Representanter från spes kom och hade material med sig.
Vi skänkte även några tavlor till spes att ha i sina lokaler.