Vikingatid med Halvdan & Meia

Vikingatid med Halvdan & Meia (Ursvik/Solna)

2022-2023 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Utställningen som är en turnèanpassad utställning för barn har som syfte att beskriva hur en liten by
kan ha sett ut under vikingatiden. Utställningen bygger huvudsakligen på Martin Widmarks och Mats
Vänehems böcker om Halvdan Viking men några tillägg har tillfogats, såsom Katas grav i Varnhem i
Västergötland. Modell och ide`Tor Svae. Till utställningen ingår en lärarhandledning som
Bonnierförlaget. AB tagit fram och som kan användas i grupparbeten samt ett antal böcker om Halvdan
Viking.