Noa Eshkol – Rules, Theory & Passion

Noa Eshkol – Rules, Theory & Passion (Norrköpings Konstmuseum)

2022-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Noa Eshkol: Rules, Theory & Passion är en konstutställning som visar storslagna textila konstverk av
Noa Eshkol (1924-2007). Verken som Eshkol kallade ”väggmattor” komponerade hon av uppsprättade
klädesplagg och av stuvbitar från textilindustrin. Utställningen har vuxit fram i samarbete och dialog
med det arkiv som är inhyst i Noa Eshkols tidigare hem i en förstad till Tel Aviv. Arkivet sköts idag av
de dansare som ingår i The Noa Eshkol Chamber Dance Group och som fortsatt att repetera och
framföra Noa Eshkols koreografi även efter hennes död 2007. Utställningen lyfter fram det faktum att
Noa Eshkol inte enbart var konstnär; större delen av hennes liv var hon främst känd som dansare och
koreograf. Tillsammans med forskare inom ämnesområden som zoologi och språkstudier undersökte
hon hur vad vi egentligen kommunicerar med hjälp av våra kroppars rörelsemönster. Tillsammans med
arkitekten Avraham Wachman skapade hon ett särskilt skriftspråk för att nedteckna kroppars rörelse.
Utställningen har bidragit till att utveckla utställningsmediet genom att inkorporera rörelsebaserade
möten med publiken under hela utställningsperioden. Mötena har skapats av professionella dansare
och koreografer från Sverige, Norge och Israel. I salarna har besökare istället för att gå på en regelrätt
visning, fått ta del av nykomponerade dansstycken, originalkoreografi av Noa Eshkol och själva dansa
i dialog med de textila konstverken. Dansaren Tea Harryson ordnade en danskurs som lockade dansare
mellan 17 och 77-års ålder. De övade och framförde en gemensam koreografi inför publik. Det faktum
att arkivmaterialet aktiverades genom dans och rörelse innebar att teckningar, notationsstudier,
fotografier och arkivklipp tog steget ut i utställningsrummet och i ordets rätta bemärkelse
levandegjordes.