Resan mot framtiden

Resan mot framtiden (Spårvägsmuseet)

2022- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Resan mot framtiden är en kronologisk berättelse uppbyggd i scener. Besökaren får uppleva hur
kollektivtrafiken och staden utvecklats tack vare tekniksprång och mänsklig inverkan.
Utställningen berättas från olika perspektiv – berättare, miljömodeller och nu och då-skärmar är
återkommande inslag. För att väcka fantasi och nyfikenhet har vi lagt till ytterligare ett berättargrepp.
Utgångspunkten är ett möte med karaktären Duvan. Hon ger besökarna en övergripande berättelse om
hur staden och tekniken utvecklats hand i hand. Duvan följer sedan besökaren genom utställningen,
kommenterar människorna och utvecklingen. Ett slags underifrånperspektiv från ovan, som är både
drastiskt och kritiskt, humoristiskt och skarpsynt.
Berättarna är historiska personer och dyker upp i den scenografiska miljön. Med ett personligt anslag
och du-tilltal ger de närvaro åt historien. Berättelserna ger en rik och kalejdoskopiskt upplevelse av
stadens utveckling och kollektivtrafikens historia.
Den kronologiska resan avslutas med en epilog som sammanfattar historien och ger en glimt av vad
som kommer. För att besökaren ska få en idé om hur framtiden kan se ut blickar utställningsdelen
tillbaka i tiden.
Nedslagen i historien ger förståelse för hur politik, folkets vilja och teknisk utveckling påverkar
beslutsprocesser. Beslut som tagits långt tillbaka i tiden präglar kollektivtrafiken och våra liv idag.
Beslut vi tar idag kommer att påverka människor i generationer.