GDPR

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 infördes lagen GDPR, General Data Protection Regulation, vilket innebär att personuppgifter bara får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

Ändamål

Forum för utställare har ett medlemsregister för att kunna förmedla föreningens information till föreningens medlemmar, samt fakturera medlemsavgifter. De uppgifter vi har är namn, epostadress, telefonnummer, titel, arbetsplats, ort, faktureringsadress samt i vissa fall hemsidesadress till arbetsplatsen.

Medlemsregistret används enbart inom föreningen och endast medlemsansvarig i styrelsen arbetar med personuppgifterna. Syftet med medlemsregistret är att kunna hålla koll på vilka som har betalat medlemsavgift och därmed är berättigade att delta och rösta i årsmötet, delta kostnadsfritt i föreningens aktiviteter, har rätt att lägga upp en vandringsutställning på hemsidan för marknadsföring, samt ta del av medlemsinformation. Alla medlemmar kan nå ut, samt nås via alla@forumforutstallare.se. Vi lämnar inte ut information om våra medlemmar till andra aktörer.

Vi har även en sida på hemsidan där medlemmar frivilligt kan lägga upp sina kontaktuppgifter för att kunna nås av andra: https://forumforutstallare.se/medlemmar/ Det krävs alltså ett aktivt val av dig som medlem för att publicera dina kontaktuppgifter på hemsidan. Syftet med denna sida är att presentera sig för andra aktörer inom utställningsmediet och att den som söker en viss kompetens ska kunna hitta någon att kontakta. Om du som i nuläget har dina uppgifter publicerade på denna sida vill ta bort dem eller ändra uppgifterna, kontakta omgående hemsida@forumforutstallare.se

Årets utställning

Forum för utställare delar sedan drygt tio år ut priset Årets utställning. Till de motiveringar som skrivs finns också personuppgifter, d v s uppgifter om vem som har producerat en utställning och vilka som medverkat i produktionen, samt kontaktuppgifter bestående av namn, epostadress och telefonnummer. Kontaktuppgifterna finns för att styrelsen ska kunna komma i kontakt med uppgiftslämnaren under processen. Alla bidrag som deltar i tävlingen med en motivering sparas i ett digitalt arkiv som enbart styrelsen har tillgång till. Det innebär att vi har dokumentation kvar från alla de år priset har delats ut. Varje år publicerar vi finalisterna på Forum för utställares hemsida https://forumforutstallare.se/arets-utstallning/ Där presenteras dock inga kontaktuppgifter.

Utställningarnas museum

Utställningarnas museum är Forum för utställare projekt för att tillgängliggöra och bevara utställningar som kulturarv och presenteras på vår hemsida. Vi har utgått från det material som museer, frilansare, företag och andra skickat in till Årets utställning. Till de motiveringar som skrivs finns också personuppgifter, d v s uppgifter om vem som har producerat en utställning och vilka som medverkat i produktionen, samt kontaktuppgifter bestående av namn, e-postadress och telefonnummer. Alla bidrag som deltagit eller kommer delta i tävlingen Årets utställning, kommer att utgöra innehållet i Utställningarnas museum. https://forumforutstallare.se/utstallningar/

Ändring av personuppgifter

Om du vill ändra dina uppgifter, inte längre vill vara medlem, inte vill få våra nyhetsbrev eller vill att vi raderar dina kontaktuppgifter i ditt bidrag till tidigare och genomförda Årets utställning, kontakta oss på info@forumforutstallare.se

 

Styrelsen

Forum för utställare