Kontakt

Vill du vara med och diskutera och utveckla utställningsmediet?
Då är föreningen Forum för utställare något för dig. Forum för utställare är ett nätverk för personer som arbetar med utställningar och ett diskussionsforum för utveckling av utställningsmediet. Vi är en aktiv förening med ca 250 medlemmar. Medlemmarna arbetar med utställningar på olika sätt, som anställda och företagare. Vi är bland annat producenter, projektledare, produktionsledare, tekniker, scenografer, pedagoger och formgivare. Tillsammans diskuterar och utforskar vi utställningsmediets villkor, förutsättningar och uttrycksmedel.

Forum för utställare utser årligen Årets utställning, priset delas ut på Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte.

Vill du engagera dig? Har du frågor och funderingar? Skicka ett mail till: info@forumforutstallare.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna nedan direkt.

Varmt välkommen!

Våra stadgar i pdf.

Följ oss gärna på Twitter, Instagram och Facebook

Styrelsen

Jag tycker det är fantastiskt att få jobba med utställare i hela Sverige på alla möjliga sorters museer. Mitt arbete i styrelsen kan förhoppningsvis fortsätta bidra till det inkluderande klimat och öppenhet för diskussioner, samtal och frågor jag upplever att forum har, och till föreningens aktiviteter i hela landet.

Det finns så mycket att utforska i utställningsmediet. Jag är fantastiskt nyfiken på hur tänkande och idéer förkroppsligas och hur vi kan inspirera, utmana och bekräfta våra besökare till att tänka, skratta och få en upplevelse som känns. Att vara i en förening som ständigt utforskar utställningsmediet känns otroligt inspirerande och jag vill bidra med mina perspektiv som ljussättare, utställningsmakare och normutmanare. Sen vill jag aktivera ett nätverk om utställningsarbete här i Norrland vilket jag har saknat.

Att vara med i styrelsen och både få vara del av och jobba för föreningens nätverk med massor av kunniga personer inom museer och utställningsverksamhet ger mig massor av inspiration. Jag hoppas kunna hjälpa till så att vi kan dela goda erfarenheter och kunskaper till varandra genom föreningens verksamhet, träffar och kanaler för att göra museer, utställningar och oss ännu underbarare!

Jag är intresserad och fascinerad av utställningsmediet och vill gärna bidra till utvecklingen av det. Det är också inspirerande att samarbeta med kollegor från hela landet med olika infallsvinklar och dessutom utbyta erfarenheter med alla våra medlemmar.

  • Anna Asker, ansvarar för tävlingen Årets Utställning
  • Scenograf, Utställningsformgivare/producent, frilans 
  • Tel: 070-209 30 35
  • E-post:
  • asker.produktion@telia.com

Som frilans med nya arbetsplatser hela tiden är det intressant att vara del av ett sammanhang och kunna påverka över tid, utveckla en verksamhet tillsammans med andra. Jag vill också försöka lyfta frågor om gestaltning och klimatanpassning. Forums verksamhet är ett vattenhål där utställningsfolk samlas kring olika teman och utbyter erfarenheter, det känns därför viktigt att kunna bidra till styrelsearbetet under en period.

Jag har ett starkt engagemang för just det rumsliga mediet och tror på dess förmåga till folkbildning och till att skapa bestående intryck hos besökarna. Jag är nyfiken på hur vi som bransch kan hitta grepp och metoder för att producera nyskapande, viktiga och spännande utställningar. Den här föreningen känns som ett av de främsta forumen att verka inom för att bidra till utvecklingen av utställningsmediet.

  • Jonas Lindwall, Webb
  • Intendent, Statens historiska museer, Livrustkammaren 
  • Tel: 08-402 30 21
  • E-post:
  • jonas.lindwall@shm.se

Jag har jobbat med publikverksamhet inom museisvängen sedan 90-talet. Det jag tycker gör jobbet roligt är när man verkligen når ut med de berättelser som jag själv tycker är spännande och intressanta. Gillar att göra kopplingarna mellan nutid och dåtid på kanske lite oväntat sätt. Gillar att utmana idéerna om vad ett museum kan och ska göra och där tror jag att Forum kan bidra.