Kontakt

Vill du vara med och diskutera och utveckla utställningsmediet?
Då är föreningen Forum för utställare något för dig. Forum för utställare är ett nätverk för personer som arbetar med utställningar och ett diskussionsforum för utveckling av utställningsmediet. Vi är en aktiv förening med ca 250 medlemmar. Medlemmarna arbetar med utställningar på olika sätt, som anställda och företagare. Vi är bland annat producenter, projektledare, produktionsledare, tekniker, scenografer, pedagoger och formgivare. Tillsammans diskuterar och utforskar vi utställningsmediets villkor, förutsättningar och uttrycksmedel.

Forum för utställare utser årligen Årets utställning, priset delas ut på Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte.

Vill du engagera dig? Har du frågor och funderingar? Skicka ett mail till: info@forumforutstallare.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna nedan direkt.

Varmt välkommen!

Våra stadgar i pdf.

Följ oss gärna på Twitter, Instagram och Facebook

Styrelsen

Utställningar är intressanta och fascinerande att arbeta med. Det finns alltid något nytt område att utveckla eller förbättra. I Forum för utställare får jag möta människor med olika kunskap och erfarenhet av utställningsmediet, det är berikande och inspirerande. Jag kan bidra med min erfarenhet som producent och projektledare av konst- och kulturhistoriska utställningar och konstnärliga gestaltningar i offentlig miljö.

Det finns så mycket att utforska i utställningsmediet. Jag är fantastiskt nyfiken på hur tänkande och idéer förkroppsligas och hur vi kan inspirera, utmana och bekräfta våra besökare till att tänka, skratta och få en upplevelse som känns. Att vara i en förening som ständigt utforskar utställningsmediet känns otroligt inspirerande och jag vill bidra med mina perspektiv som ljussättare, utställningsmakare och normutmanare. Sen vill jag aktivera ett nätverk om utställningsarbete här i Norrland vilket jag har saknat.

Utställningsmediet har fascinerat mig sedan jag var barn – jag tror det handlar om detta med att berätta i tre dimensioner och med alla upptänkliga narrativa verktyg. Jag är tacksam för att få vara med och bidra till dess utveckling tillsammans med denna sköna och proffsiga grupp. Något som engagerar mig lite extra är hur museerna tar tag i de komplexa hållbarhetsfrågorna. Utställningsproduktion är sällan hållbar, varken för människor eller miljö. Men det finns vägar framåt!

För mig är utställningsmediet det viktigaste verktyget för att förmedla och levandegöra kulturarvet i en pågående diskussion med samtiden. Det är därför oerhört värdefullt att få delta i det erfarenhetsutbyte och diskussionerna mellan medlemmarna som Forum för utställare möjliggör. Det är inspirerande och roligt att få bidra till styrelsens arbete.

Tycker det är det roligaste jobb man kan ha, att få jobba med utställningar. Att få vara kreativ på så många olika sätt. Det går jag igång på! Jag har jobbat mycket med publik verksamhet och har också en geologutbildning som jag har sån nytta av när jag ska balansera mellan kunskap och upplevelse. I Forum för utställare träffar jag så många som inspirerar och tillför!

Det bästa med en utställning är, förutom innehållet, människorna som skapar den. I forum för utställare träffar jag kunniga och engagerade kollegor från hela landet. Jag är utbildad arkitekt och hoppas kunna bidra med erfarenheter som både curator på museum och frilansande utställningsformgivare.

  • Jonas Lindwall, Webb
  • Intendent, Statens historiska museer, Livrustkammaren 
  • Tel: 08-402 30 21
  • E-post:
  • jonas.lindwall@shm.se

Jag har jobbat med publikverksamhet inom museisvängen sedan 90-talet. Det jag tycker gör jobbet roligt är när man verkligen når ut med de berättelser som jag själv tycker är spännande och intressanta. Gillar att göra kopplingarna mellan nutid och dåtid på kanske lite oväntat sätt. Gillar att utmana idéerna om vad ett museum kan och ska göra och där tror jag att Forum kan bidra.