Tillsammans på vatten, vägar och spår

Tillsammans på vatten, vägar och spår (Spårvägsmuseet)

2022- 🏆 Vinnare i Årets utställning 2022


Utställningen Tillsammans på vatten, vägar och spår handlar om kollektivtrafikens värld. Vi har
konsekvent arbetat med teman, budskap och berättelser i utställningens alla delar. Gestaltning,
innehåll, scenografi, formgivning och grafisk form är integrerade.
I centrum står 13 fordon som vittnar om ett Stockholm som utvecklats och förändrats. Runt dem
vecklar berättelser ut sig och hakar i varandra. Här finns ingen kronologisk ordning eller utstakad väg.
Historiska skeenden och människors vardag från olika tidsperioder ställs bredvid varandra.
Varje fordon har en station med återkommande komponenter som skapar igenkänning och struktur i
utställningsdramaturgin. Besökarna kan uppleva kollektivtrafikens värld med olika sinnen – lyssna, se
och känna. De kan röra sig efter lust och nyfikenhet, fördjupa sig i en station, men också foga samman
innehållet till en större berättelse.
Fordonen är kopplade till olika teman. Vi vill inte väja för det som utmanar. Är graffiti en konstform?
Vem bestämmer vilken konst som ska ta plats och vilken möjlighet ska vi resenärer ha att påverka?