Rädd eller beredd

Rädd eller beredd (SFHM, MSB och RAÄ)

2022- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2023


Rädd eller beredd är en vandringsutställning där målgruppen gymnasieelever lär sig om ämnet
krisberedskap genom en interaktiv och immersiv utställning och genom ett brett läromaterial.
Utvecklingen av utställningsmediet består av utställningens många delar, dess immersiva upplevelse
och att upplevelsen sträcker sig utanför själva utställningen och in i klassrummen. I ReB får eleverna
uppleva hur en kris kan påverka samhället. Utställningen lyfter allvaret i om en kris skulle uppstå, men
samtidigt ger kunskap och verktyg för att hantera den. Den innehåller fyra stationer som på olika sätt
förbereder inför en kris. Stationerna är både analoga, digitala och interaktiva så eleverna får uppleva utställningen med flera sinnen.
Utställningen bemannas av informatörer från de Frivilliga försvarsorganisationerna. De guidar eleverna
genom utställningen, och ger dem möjlighet att ställa frågor. Dessa informatörer utbildas av SFHM.
Informatörerna är viktiga för att fånga upp frågor och funderingar kring ett ämne som för vissa kan
kännas skrämmande, och bidrar till att skapa diskussioner. En viktig del av utställningen är den
immersiva upplevelse av en kris som pågår under tiden eleverna är i utställningen. Där eleverna
upplever hur en storm utanför de digitala fönstren eskalerar och kulminerar i full orkan. Bilar kommer
flygande, träd faller, det blixtrar och blir till sist strömavbrott och mörkt i utställningen. Orkanen blir ett
dramatiskt slut av upplevelsen och öppnar upp för samtal.