Stora blå

Stora blå (Sjöfartsmuseet Akvariet)

2022- 🏅 Finalist i Årets utställning 2022


Om havet är ett subjekt, vem är i så fall havet? Havet svarar själv och beskriver sin betydelse för allt liv
i sex kapitel: Jag är liv. Jag är kraft. Jag är ett hem. Jag är minnen. Jag är en väg. Jag är en skepnad.
Kärleken vi ville väcka till havet jämförde vi med relationen mellan barn och deras mor- och farföräldrar.
Dramaturgin är också upplagd som ett besök hos mor- eller farföräldrar, en plats som är både hemtam
och främmande. I utställningen hälsar besökaren på hos havet som berättar om sig själv i fem
rumsligheter. Besöket kan rymma ett spann av känslor – förväntan, förundran, saknad, respekt,
trygghet, oro, nyfikenhet, längtan och gemenskap.