Verkligheter

Verkligheter (Östergötlands museum)

2022- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Utställningens mål har varit att ge besökare en ny syn på konst som en konstruktion med
kategoriseringar och hierarkier. Detta uppnås med konstverk från museets samling för att visa att
samlingar är fragmentariska och subjektiva. Därför träffar besökare en samlare Carl Dahlgren vid
ingången till utställningen. Dahlgren berättar om sin passion och sina kritiker, presenterad av en
skådespelare på en holografisk projektion.
Den viktigaste frågan på utställningens metanivå är “Vad är konst?”. Ända fram till i dag kretsar de
flesta konstutställningar kring konstnärers biografier, rörelser och tidsepoker. Dessa tillvägagångssätt
förutsätter en redan sofistikerad förståelse av konst och dess ställning i samhället. De främjar en
förståelse av konst som något unikt som ligger utanför vardagen och tenderar att presentera
konstnärer som genier eller rebeller.
I utställningen ifrågasätter vi konstbegreppet och ändrar perspektiv: besökare som redan är bekanta
med konst får nya och oväntade insikter, medan de som inte är insatta ska inse att konst är lättare att
förstå och mer komplex än de trodde. Vi vill förse besökare med verktyg som tar dem bortom ytan av
en elitistisk konsthistoria.