Skräddade berättelser – 100 år av teaterkostymer på Drottningholm

Skräddade berättelser – 100 år av teaterkostymer på Drottningholm (Drottningholms Slottsteater)

2022-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Skräddade berättelser – 100 år av teaterkostymer på Drottningholm var en utställning med ett urval
kreationer som har använts i teaterns föreställningar. Kostymerna bär på personliga minnen från
sångare, dansare, skräddare och andra som arbetat på teatern genom åren.
Drottningholms Slottsteater från 1766 är en del av världsarvet Drottningholm, upptagen på UNESCO:s
lista. En kulturmärkt byggnad med stränga brandskyddsregler och specifika krav på var och hur man får
placera föremål. Man får inte hänga något på väggarna eller från taket, vilket begränsar möjligheterna
att bygga upp ett specifikt rum för en utställning. De kvällar det är operaföreställning vistas många
personer på teatern vilket kräver att rörelsen och publikflödet i lokalerna måste fungera. I den här
utställningen visades rummen upp så som de är tillsammans med kostymer som genom åren burits av
sångare och dansare på den här unika scenen.