Vägen hit

Vägen hit (Östergötlands museum)

2022- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


I Vägen hit ges besökaren en helhetsupplevelse där form och innehåll samspelar. Besökaren möter
föremål och berättelser genom ett samspel mellan flera sinnen – visuella upplevelser, form, estetik,
färg, ljus, material. Besökaren inleder sitt besök vid ett torg, där en bildskärm visare en forskare i
framtidsstudier som svarar på frågor från barn. Redan i inledningen ges därmed besökaren en känsla av
att utställningen är baserad på aktuell forskning och att barnens frågor och tankar tas på allvar.

Besökaren får följa med på en omvänd tidsresa, där de likt arkeologer får ta sig igenom lager av tid på
vägen från nutid till dåtid, ända tillbaka till den tid då isen täckte Östergötland. Utställningen bygger på
en kombination av ett arkeologiskt perspektiv och ett pedagogiskt helhetstänkande, där varje rum är en
egen upplevelse men där också nyfikenheten på vad som döljer sig i nästa rum ska finnas. Varje rum
utgör en tidsperiod med sitt egna form- och färgspråk, men där vissa återkommande detaljer och
berättarspråk är de samma för att skapa en känsla av helhet.