100 x Kulturarv

100 x Kulturarv (Jönköpings Läns museum)

2013- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2013


Utställningen 100 x Kulturarv ingår i det nya utställningsutbud som presenterats efter att Jönköpings läns museums återöppnats efter en lång renoveringsperiod. Utställningen är del i strategin kring en proaktiv begreppsförskjutning från det i singularis beskrivna ”Det svenska kulturarvet” till ett uttalat mångfaldsperspektiv genom uttrycket ”kulturarv i Sverige”. Talet 100 symboliserar en variation av perspektiv för tolkning av begreppet kulturarv (100% = alla). Vi menar att begreppet är mer komplex, och mångfasetterat än att det fångas inom ramen för ”svenskhet”, och de traditionella museidisciplinerna.

Läs mer i PDFen