Se människan – bland helgon, förrädare och älskande

Se människan – bland helgon, förrädare och älskande (Lunds Domkyrka)

2014-2014 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Under hösten 2014 presenterade Lunds domkyrka en utställning med måleri av konstnären Sofie Arfwidson som arbetar i expressiv och surrealistisk tradition.
Sofie Arfwidson hade länge funderat på att arbeta med Bibeln. 2008 målade hon korsfästelsen och fortsatte sedan med olika bibliska motiv. Flera av dem visades för första gången i Lunds domkyrkas krypta.
Fokus i utställningen var att skapa relation mellan ett av Sveriges förnämsta romanska rum och konstnärens nytolkning av de bibliska motiven. På kryptans västvägg visades tre målningar som skildrade vägen från Långfredag till påsk. Den centrala bilden var
korsfästelsen omgiven av Pietà då Maria håller sin döde son i famnen och Maria Magdalena som ett av uppståndelsens första vittnen. Att lyfta fram kvinnorna var en medveten ansats av konstnären.

Läs mer i PDFen