Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid

Bögar. Mötesplatser i en förbjuden tid (Hallwylska museet)

2021-2022 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Utställningen har en ambitiös ansats där en tillsynes liten del i historien, som var man kunde träffas som homosexuell man i sekelskiftets Stockholm, kastar ljus på stora frågor om samhällelighet, människosyn, moral och de långtgående konsekvenserna av intolerans. Det är en till ytan liten utställning, som rymmer en stor berättelse.
Utställningen tecknar en bakgrund till varför lag och moral gav att samkönade kontakter behövde hemlighållas, och hur riskabelt det var att föra ett dubbelliv. Besökaren får ta del av enskilda livsöden som skapat debatt, och historiska personers egna tankar om samhällets normer, såväl som hur de första homosexuella aktivisterna påbörjade förändringen genom att skapa en homosexuell identitet. Genom att sätta in mötesplatserna i ett samhälleligt sammanhang skapas en förståelse kring beteenden som kommit att förknippas med gruppen. Samtidigt infogas de homosexuellas historia i historiens mittfåra, som ett perspektiv som tar tempen på samhällets grundläggande principer. Det blir för besökaren tydligt hur livet begränsas när lagstiftning och samhälleliga normer når det allra mest privata.