Cruising Pavillon – Arkitektur, gaysex och cruisingkultur

Cruising Pavillon – Arkitektur, gaysex och cruisingkultur (ArkDes)

2019-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Det här är en utställning som utforskar den
homosexuella cruisingkulturens arkitektoniska och
rumsliga betydelse – vilket är första gången ett
nationellt musem lyfter den här frågan. Utställningen
är en djupdykning i en specifik kultur – ett projekt
som samlar glimtar, intryck, associationer och
föreställningar av cruising som upplevelse. Det är
ingen berättelse eller dokumentär, utan ett försök
att läsa staden med en kulturs blick, genom begären
och drivkrafterna hos homosexuella män. Genom att
förstå cruising i tid och rum kan vi tänka i nya banor
kring vad en inkluderande stad innebär.
Cruisingen är inte död. Sex på allmän plats är fortfarande
ett laboratorium för politik och arkitektur
som är centralt för att förstå nya sätt att tänka, leva,
älska, mötas och känna tillhörighet.

Läs mer i PDFen