Kvinnorna – Alltid närvarande, sällan sedda                                                       

Kvinnorna – Alltid närvarande, sällan sedda                                                        (Vasamuseet)

2017-2019 🏅 Finalist i Årets utställning 2017


Frånvaro av fokus på kvinnors historia har varit ett större problem än bristen på källor. Med hjälp av ny forskning har nu berättelser ur kvinnors perspektiv blivit mer tillgängliga och efterfrågade. Därför tog museet hjälp av dagens forskare för att göra dem synliga igen. Genom att börja utställningsprojektet med en serie föreläsningar/samtal för projektmedlemmarna, med en i taget inbjuden forskare, utvecklade vi kunskap för att få nya perspektiv och insikter. Personalen har varit med om en vetenskaplig resa. Utställningen berör ämnesområden som juridik, handel, företagande och familjepolitik, där viktiga parametrar är krig och religion. I diskussionerna var det också naturligt att inkludera klass, ideal, könsroller, genus, sexualitet och makt. I hela processen fram till invigningen deltog också en extern forskare från Stockholms universitet förutom våra egna specialister och forskare.

Läs mer i PDFen