Gammelstad, kyrkstad i världsklass!

Gammelstad, kyrkstad i världsklass! (Världsarvet Gammelstads kyrkstad)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Den nya utställningen, med grund i Agenda 2030, har tagit berättandet till en helt ny nivå och utvecklat Luleå kommuns sätt att skapa en dramaturgi kring Gammelstad som världsarv. Genom interaktiva skärmar med fördjupad läsning har långa tryckta utställningstexter komprimerats till korta och informativa skyltskrifter. Genom digital teknik kan utställningens innehåll förändras efter säsong/evenemang/målgrupp (ex skolprogram, internationell grupp) – allt för att kunna tillgodose våra besökares behov och önskemål.
Inom respektive tema framhävs sedan specifika föremål i inbyggda väggmontrar för att knyta an till texten.
Utställningen kommer under februari månad -22 att öppna en interaktiv lanshöjningsmodul. Besökaren kan då via en tidslinje uppleva landhöjningen under 6000 år genom 3D teknik visad på en liggande 55” skärm.
Utställningen har ett stort fokus på barn och unga. Genom de illustrerade och tovade gammelstadsmössen – familjen Gammelstadsson, guidas barnen runt i utställningen och får på ett lekfullt sätt ta del av de viktigaste delarna i områdets historia. De får också utlopp för sin kreativitet genom ett interaktivt kyrkstugespel där barnen bygger sin egen kyrkstuga samt i den fullstora kyrkstugan som ska inspirera alla våra besökare, unga som gamla, att reflektera över kyrkstadslivet. Kyrkstugan agerar också som arena för samling av grupper och skolklasser.
Utställningens öppna planlösning knyts ihop genom återkommande och enhetliga kulörer samt genom en stor karta på golvet över världsarvsområdet. Dess öppna ytor möjliggör framkomlighet med rullstol och rullator samt är tillgänglig för rörelsehindrade via en hiss.
Visitor Centers nya utställning bidrar till ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser i enlighet med de nationella kulturmiljömålen.