Bloomsbury spirit, They lived in circles, painted in squares and loved in triangles.

Bloomsbury spirit, They lived in circles, painted in squares and loved in triangles. (Artipelag)

2018-2018 🏅 Medverkande i Årets utställning 2018


2018 visades för första gången i Sverige en utställning
med Bloomsburygruppen, en grupp brittiska intellektuella som mellan ca 1905–
1940 bildade en informell krets med inflytande på samhället och kulturlivet i
England. Gruppen bestod av ett nätverk av vänner som hade träffats under
studietiden i Cambridge. Träffarna gick ut på att diskutera estetiska upplevelser
och människans natur. De fick sitt namn från stadsdelen Bloomsbury i London
där de senare hade sin bas. Till gruppens kärna hörde författarna Virginia och
Leonard Woolf, EM Forster och Lytton Strachey, ekonomen John Maynard
Keynes, konstnärerna Duncan Grant, Clive Bell och Vanessa Bell samt
konstpedagogen Roger Fry. De förhöll sig kritiskt till viktorianska värderingar och
var drivande inom den brittiska modernismen. De ville skapa ett nytt samhälle
med civiliserade, tänkande människor och deras livsstil baserades på vänskap,
samtal, ärlighet och fri kärlek. Dramaturgiskt har vi velat koppla ihop
Bloomsburygruppens relevans för samtiden på en rad olika områden;
sexualpolitik, feminism, pacifism och miljömedvetenhet. Detta förstärktes
genom ett samarbete med samtida konstnärer som Karen Gabel Madsen, Peter
Köhler, Ernst Billgren, Tor von Geijer och modeskaparen ERDEM.

Läs mer i PDFen