T-banekonst

T-banekonst (Stockholms länsmuseum)

2016-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


Tanken bakom utställningen T-banekonst: medan vi väntar är enkel och
speglas i själva titeln. 2016 valdes de konstnärer och de konstnärliga
gestaltningar ut som under de kommande tjugo åren ska ta plats i våra
gemensamma tunnelbanerum. Vi väntar med spänning på framtidens
konst. Men utställningen försökte också förstå hur den offentliga konsten i
tunnelbana historiskt sett har växt fram och förändrats. I dialog med en
plats där vi likt Godot ständigt väntar.
I utställningen visades offentlig konst innan den är realiserad. En på
många sätt ovanlig konstutställning som hade som ambition att öppna upp
och se igenom de bakomliggande processerna i vilka den offentliga
konsten blir till. Utställningens besökare mötte samma information som
den jury som valde ut de vinnande förslagen. Skisser, modeller,
materialprover, collage och preliminära ekonomiska kalkyler. Med ett
undantag bearbetades inte de enskilda verken utan skisserna fick förbli
skisser och presenterades alla på likvärdiga runda podier. Undantaget var
konstnären Helena Byström som efter att ha tilldelats uppdraget och
meddelats vilken station hon var tänkt att arbeta med började om från
början och därför fick möjlighet att i en videointervju kommentera den
specifika platsens betydelse för hennes skapande.

Läs mer i PDFen