Vår natur med strandkanten

Vår natur med strandkanten (Malmö Museer)

2014- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


Med en omsvepande filmfond av landskapsbilder från Malmös lokala natur och med ljud av fågelkvitter, regn, bisvärmar och andra naturljud bjuds du in i utställningsrummet. Med föremål, bilder och text berättas där om vår omvärld. Vår lokala natur, hur den uppkommit, jordens resurser, hur vi använder dem, utrotningshotade djur, problemen kring vårt överanvändande av jordens resurser, hur vi kan bidra till att förändra utvecklingen och bli mer hållbara. Hur vi kan göra skillnad.

“Genom att visa naturens variationer får utställningen oss att förstå vikten av att respektera och upprätthålla den biologiska mångfalden.” (gymnasieelev)

Utställningen är producerad med stöd av tillväxtverket som en del av Malmö Museers Science Center. Vi har frågat elever (16-19 år), lärare, experter, museibesökare mm. och testat olika metoder för att engagera unga vuxna i frågor som rör hållbarhet. Deras input har påverkat riktningen på innehållet. GLO och framtagna effektmål har använts i hela processen. Utställningen har två delar, Vår natur och Strandkanten. Strandkanten är ett stilla rum för reflektion och vila. Bland mjuka stenar kan en se film eller tycka till om frågor som rör djur, natur och hållbarhet.