Fjället – flykt och frihet

Fjället – flykt och frihet (Bohusläns museum)

2012-2012 🏅 Medverkande i Årets utställning 2012


Bohuslän förknippas med kust, båt, bad och fiske, men utställningen Fjället – flykt och
frihet, berättar om det okända Bohuslän. Utställningen handlar om ett fjäll, Bredfjället,
20 minuter söder om Uddevalla. Det är både en historia om Bohuslän men också om
Sverige. Här levde människorna i små och stora stunder av nöd och lycka, nära övriga
samhället men ändå så långt bort, ett liv nära naturen, i samklang med naturen,
beroende av naturen. Bredfjället är idag en av Västsveriges mest unika “vildmarker”.
Utställningen berättar om människors flykt till fjället undan krigen på 1600-talet, hur
fjället blev en sista utväg när sillen försvann på 1800-talet, en tillflyktsort. Idag är fjället
en plats för frihet och avkoppling. I utställningen får besökarna uppleva de stora
vidderna, möta människorna på fjället, höra deras berättelser och lyssna till naturen.
Berättelsen har vuxit fram i nära samarbete med författaren Stefan Edman och
fotografen Jan Töve som gett ut boken Röster i skogen – Människor och natur på
Bredfjället. Vi har valt att ta fasta på några teman som speglar livet på fjället;
Brännefejden, Sillen, Ljungen, Marken, Mödan, Glädjen, Barnen, Skogen och Friheten.
Dessa teman för besökaren framåt i tiden. I varje tema skildras ett levnadsöde. En viktig
del i utställningen är närvaron av naturen i form av djur, växter och naturinspirerad
scenografi.

Läs mer i PDFen