Renässansmode i papper- familjen Medici utanför ramen

Renässansmode i papper- familjen Medici utanför ramen (Livrustkammaren)

2016-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


I Renässansmode i papper – familjen Medici utanför ramen, visades den belgiska konstnären Isabelle de Borchgraves verk för första gången i Sverige och i Norden. Isabelle de Borchgrave skapar föremål, kläder, smycken med mera i papper, ofta med historisk anknytning. I Livrustkammaren visades hennes kollektion inspirerad av porträtt på den berömda Florentinska familjen Medici.
Pappersdräkterna avslöjar den försvunna glamoren från det florentinska renässanshovet. Eftersom de historiska dräkterna inte längre finns kvar, har konstverk och porträtt varit grunden för Isabelle de Borchgraves arbete. Hon har själv skapat det vi inte ser på porträtten, baksidor av dräkter och fantasirika håruppsättningar, allt i papper. I utställningen träder familjen Medici utanför ramarna på de porträtt som förevigat dem. Men även den svenska renässansens mode – inte heller det längre bevarat – låter sig anas genom dräkter från samma epok.
Historia möter nutid i föremål Isabelle de Borchgrave gjort särskilt för Livrustkammarens utställning. Originalen består av ömtåliga historiska accessoarer valda ur museets samling, som en spektakulär venetiansk styltsko från år 1600 eller drottning Maria Eleonoras pärlbroderade handskar från 1620-talet. Originalen visas sida vid sida med Isabelle de Borchgraves skapelser i papper.