Hässleholm Kulturhus 20 år

Hässleholm Kulturhus 20 år (Hässleholm Kulturhus)

2022-2022


I utställningen Hässleholm 20 år ville vi visa vilken betydelse Hässleholm Kulturhus haft och har för
medborgarna och besökarna och de som haft sina verksamheter i huset. En plats att utvecklas och
mötas.
Vår vision var att förmedla en informativ, retroperspektiv, givande och lättsam utställning om vad som
har varit processen i kulturhusets tillblivelse och programverksamhet. Hänsyn har även tagits till att
utställningen skulle fungera som en publikmagnet under sommarmånaderna för kommunens
medborgare och besöksnäring. Utifrån konceptet har vi med ett attraktivt utställningsspråk förmedlat
till besökare ett oväntat men berikande utställningsbesök. Detta har förverkligats med stringens och
opportun färgsättning i de ursprungliga profilfärgerna i den grafiska profilen: orange, blått och svart.
Själva utställningsidén kom av att producenten som även var f. d anställd i Hässleholms
Kulturförvaltning som Tekniskt ansvarig och scenmästare hade en vision att skriva en bok om
Hässleholm Kulturhus till jubileumsåret med innehåll från idé till full verksamhet.