Monarkins makt under 500 år

Monarkins makt under 500 år (Livrustkammaren)

2019- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Monarkins makt berättar om Sveriges kungliga historia från Gustav Vasa till vår egen tid. Berättelsen är kronologisk och en tidslinje i form av en regentlängd vägleder besökaren. De kungliga kvinnorna lyfts fram och är en del av regentlängden, sida vid sida med kungarna. Vi tar berättelsen om den svenska kungliga historien fram
till nutid och avslutar med tronföljarvaggan från 1600-talet som prinsessan Estelle döptes i 2012. Så visar vi betydelsen av det förflutna idag. Maktperspektivet har styrt berättelse och dramaturgi. Föremålen visas tillsammans i stora montrar, men i varje rum visas också något eller några föremål i ensamt majestät. Dessa bildar en utvald serie i den kronologiska berättelsen.