Judiskt kunskapscentrum, Judiska församlingen i Malmö

Judiskt kunskapscentrum, Judiska församlingen i Malmö (Synagogan i Malmö)

2021- 🏅 Finalist i Årets utställning 2020


Judiskt kunskapscenter är inrymt i Malmö synagoga. Lokalen är ett  aktivt gudstjänstrum som används av församlingen för sin verksamhet.  Gudstjänstliv och övrig verksamhet ska fortsätta fungera även när  utställningen är på plats. Utställningen ska kunna ta emot grupper och  klasser om upp till 35 personer. Byggnaden är kulturhistoriskt  intressant. Detta var förutsättningarna för utställningsprojektet som  därmed från början utmanades i vad utställningsmediet kan göra.

Utställningen är tematiskt strukturerad kring teman som identifierats av  projektgruppen i församlingen under förstudien 2017-2018: judiska  traditioner och högtider, församlingens historia, Bokens folk, synagogan som  gudstjänstrum och arkitektur, Förintelsen och antisemitism.  Utställningstexterna är skrivna med ett inifrån perspektiv och ett ”vi” i  berättandet och är anpassade för högstadie-gymnasie-ålder. På flera platser  finns möjlighet till fysisk och digital interaktion och förutsättningar för  besökare att använda alla sinnen; se, höra, lukta, känna, smaka. Ett  genomtänkt besöksflöde tar besökare genom hela synagogan.