Omvandlingens tid – Falu Gruva år 1800-2001

Omvandlingens tid – Falu Gruva år 1800-2001 (Falu Gruva )

2017- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Den 12 juni 2017 invigdes utställningen Omvandlingens tid – Falu Gruva år 1800-2001 som avslutar arbetet med Gruvmuseets nya basutställning. Utställningen beskriver en period av stor förändring och omvandling, där inte bara det gamla gruvbolaget utan hela Sverige skulle moderniseras och effektiviseras. Utställningen tar sin början i det tidiga 1800-talet och gör sitt avslut 2001 då Unesco utser Falu Gruva tillsammans med delar av staden Falun och det gamla odlingslandskapet till ett av världens världsarv.
Utställningen är även genom gruvans berättelse en berättelse om Sveriges historia och utveckling till det land vi lever i idag. Några exempel på teman som finns med i olika tider är: kunskap, utbildning, resurserna malm, vatten och skog, arbetsmiljö, sjukvård, kvinnors situation, miljöfrågor och geologi.

En person som intar en viktig roll i utställningen är Erik Johan Ljungberg som blev disponent för Stora Kopparbergs Bergslags AB 1875. Han var med och omvandlade det ålderdomliga gruvbolaget till ett modernt företag med inriktning mot pappersmassa, tidningspapper, sågade trävaror, järn och stål. I utställningen återfinns den unika minnesgåva som Ljungberg fick av bolaget år 1900 som i all sin prakt av silver, guld och ädelstenar beskriver bolaget och dess innehav vid den tiden. Minnesgåvan har i projektet rengjorts och konserverats och har nu en hedersplats i utställningen i en ny
säkerhetsmonter.

Läs mer i PDFen