Jane Austens värld

Jane Austens värld (Skoklosters slott)

2017- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Utställningen Jane Austens värld har skapats för ”Skoklosters slott” och bidrar till utvecklingen av
utställningsmediet i historiska hus. Med historiskt hus menas ett byggnad som har en biografi,
det vill säga det har fungerat som ett hem.
Utställningen utgår från att väva samman en del av Skoklosters slotts historia och samlingar med
berättelsen om Jane Austens karaktärer, som representeras av filmkostym ur Jane Austen
filmatiseringar för film och TV. Filmkostymerna i utställningen hyrdes från Cosprop, ett av
Storbritanniens största kostymförråd.
Det var ett medvetet val att lyfta fram kvinnorna. I ”Jane Austens värld” är kvinnorna i centrum.
Med ironi och humor kritiserade Austen tidens snäva kvinnoroll. Utställningen tar spjärn från de
feministiska litteraturvetarna Susan Gubar och Sandra Gilbert som beskriver Jane Austens
romaner som ”hur man vistas på ett begränsat utrymme med intelligens och elegans”.
Utställningen berättar om några av romankaraktärerna, deras livsstil och inte minst kvinnors
villkor i den engelska överklassen vid sekelskiftet 1800.

Läs mer i PDFen