STARGAZER

STARGAZER (Sven-Harrys konstmuseum)

2013-2013 🏅 Medverkande i Årets utställning 2013


Utställningen STARGAZER kurerad av Karin Mamma Andersson

Vi ser alla konsten genom olika ögon, genom olika erfarenheter, övertygelser och
kulturella kontexter. Genom Stargazer fick besökaren möjlighet att möta en mångfald
och en subjektiv upplevelse. En upplevelse som är sprungen ur en konstnärs känsla av
och för konst. En samtida utställning är vanligen teoretiserande och akademisk förankrad. Ofta infogar man en konstnär i en gemensam historia eller berättelse. Stargazer var en mer divergerande utställning och kan betraktas som en motvikt till en stor del av det samtida sättet att gestalta. Stargazer visade att det otämjda inte alltid behöver vara en nackdel.