Tidernas Skåne

Tidernas Skåne (Regionmuseet Kristianstad)

2015- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2023


Tidernas Skåne behandlar ett så stort ämne som Skåne under 14 000 år, från den tid isen gav vika och fram till idag. Ramverk och utgångspunkt är det skånska landskapet och de människor som levt och verkat där. Människorna som ger röst åt berättelserna och som besökaren kan identifiera sig med. Utställningen ska också ge förståelse för hur vi människor genom tiderna har påverkat vår omgivning, och därigenom förhoppningsvis ge en insikt om att våra beslut idag påverkar det landskapet och vår framtida historia.
Ledorden i arbetet har varit: Nyfikenhet, reflekterande och inspirerande.

Läs mer i PDFen