Knattegatt

Knattegatt (Sjöfartsmuseet Akvariet)

2022- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2022


Knattegatt riktar sig till barn 0-3 år. De upptäcker världen med sin kropp och sina sinnen. Dramaturgin
finns i rummets form som är skapad efter utvecklingen barn genomgår i den åldern, både motoriskt och
psykologiskt. Atmosfären i rummet är snäll, mjuk och lugn.