Trädgårdslandet – en lekutställning för barn 0-5 år och deras familjer

Trädgårdslandet – en lekutställning för barn 0-5 år och deras familjer (Landskrona museum)

2015- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2015


Museet satsade på en utställning med leken som riktmärke och trädgården som
tema. Landskrona är en grön stad med många parker, Sveriges mest kolonitäta stad,
där museet dessutom har en egen museikoloni. I utställningen lyfts Landskronas
historia genom föremål från företag och verksamheter från Landskrona, ex.
”Larssons fröhandel”, Cirkus Altenburg”, i syfte att berätta om vad ett museum är
och dess vidare uppgift med dokumentation och insamling. Utställningens tema
lyfter en viktig del av Landskronas identitet. Det har hela tiden varit viktigt att skapa
en välkomnande miljö dit besökarna ville komma tillbaka till och göra det möjligt att
vid nya besök upptäcka nytt och få nya upplevelser. Ett besök ska kunna lyfta frågor
om miljö, kompostering, växter, djur. Utställningen ska locka till lek, barn och vuxna,
barn tillsammans och barn på egen hand. Målgruppen är barn 0-5 år och deras
familjer.

Läs mer i PDFen