Se på mattorna – det är jag

Se på mattorna – det är jag (Kungliga Slottet)

2019-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Utställningen presenterar en för allmänheten okänd samling av MMF:s verk som används i de kungliga hemmiljöerna. Dessutom belyses MMF:s konstnärskap, entreprenörskap samt den sociala och konstärliga kontext hon verkade i.
Utställningen är iscensatt som en vandring genom hennes liv med tretton olika tematiska nedslag såsom Verkstaden, Världsutställningar och Kungliga beställningar. Vi följer henne i hennes dagliga liv bland garner och vävstolar, men vi förs samtidigt ut på de stora internationella arenorna.
Rummet är indelat med stiliserade scenbilder som leder besökaren genom MMF:s verksamhet och liv. Berättandet är även indelat så att man kan följa hur hennes mönstervärld successivt förändras från romantisk riddarromantik till avskalad symmetri.

Läs mer i PDFen