Vikingarnas värld

Vikingarnas värld (Historiska museet)

2021- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Länge har myten om våldsamma, hornbeprydda, plundrande vikingar spritts över världen. De senaste
årens arkeologiska upptäckter och forskning har förändrat bilden av livet i Skandinavien för tusen år
sedan. Utställningen Vikingarnas värld sätter den traditionella bilden av vikingen i ett nytt ljus.
Innehåller presenteras tematiskt med 10 teman. Respektive tema är placerat i utställningsrummet
utifrån ett individperspektiv där hemmet/gården (Midgård) utgör den mest centrala, närmaste delen
och därifrån rör sig temaindelningen likt trädets årsringar utåt i rummet via tro och traditioner, släkt
och hierarki, levande och döda, gudomligt hantverk, handel och härjning, vattenvägar och gränslösa
möten. De teman som berör Kristna monument och stadslika platser är placerade i angränsande rum
som exempel på företeelser kopplade till nyare tider.