Göteborgs födelse

Göteborgs födelse (Göteborgs stadsmuseum)

2017- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Göteborgs födelse är en utställning med fokus på delaktighet och tillgänglighet och på nytänkande, kreativ form. Utställningen skildrar Göteborgs förhistoria och första sekel. För att hantera den långa tidsrymden hämtade Göteborgs stadsmuseum
inspiration från teatern. En dramapedagog engagerades för att identifiera historiens dramatiska kurvor. Istället för en flytande kronologi fick utställningen tre tydliga akter (1521, 1621, 1698), åtskilda av tidstunnlar. I varje akt ingår ett antal väl avskilda scener. Till detta lades en ung kvinnas perspektiv. Hon är själv inte närvarande, men det som gestaltas skulle ha kunnat ses genom hennes ögon. Där krig skildras är det fruktan för krig och flykt som är i fokus, inte de politiska orsakerna till krigen.

Läs mer i PDFen