Ingrid Wallberg – Arkitektpionjär

Ingrid Wallberg – Arkitektpionjär (Hallands konstmuseum)

2020-2021 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


Att möta någon som brinner för sin sak, då kan man inte fjärma
sig! Så var det med Ingrid Wallberg.
Grunden för utställningen är berättelsen om arkitektpionjären
Ingrid Wallberg. Verksam från 1912 som stadsplanerare och från
1927 som arkitekt med stora visioner om funktionella hem. Hon
arbetade nästan enbart tillsammans med män i en manlig värld,
men för kvinnor och barns bästa.
Wallberg väg till yrket sker genom utbildning i Tyskland och som
lärling hos sin äkta man, men också hos Le Corbusier i Paris. En
unik position i svensk arkitekturkontext, men en berättelse som
också negligerats helt i vår historieskrivning.
Intentionen med utställningen är att låta besökarna möta
Ingrid Wallberg, som person och i hennes arkitektur.
Arkitekturutställningar består ofta av små modeller och ritningar
på millimeterpapper och som konstmuseum ville vi använda oss
av bildmediets fördelar. Vi gick in i projektet med arkitekturens
naturliga storlek som målbild.

Läs mer i PDFen