Bakom hörnet vindens jojk

Bakom hörnet vindens jojk (Sven-Harrys konstmuseum)

2020-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


I Bakom hörnet vindens jojk kan ett avlägset och samtidigt närbeläget geografiskt och
kulturellt landskap förnimmas, Sápmi. Femton samiska konstnärskap skildrar stora frågor som berör det dagliga livet i Sápmi och hur livsvillkoren varit historiskt; som rennäringens villkor, tvångsförflyttningar, utvinning av naturresurser, rasbiologiska undersökningar kontra dagens AI-teknik och spår av människor och platser. Flera av konstverken som visas i utställningen är nygjorda; som exempelvis Spell on You av Outi Pieski, Finland. Ett verk som drar paralleller till sidenfransarna på sjalarna i den samiska kolten; som om en grupp kvinnor som vi ser ryggarna på, samlade tillsammans, för Sápmi. Britta Marakatt-Labba visar, både nygjorda verk som skulpturerna Urmoder och äldre verk som Befriad, Fragment, Vi skrev ett brev, Stormen och Slakten. Alla med underliggande berättelser om att kämpa för de samiska rättigheterna, för kulturen, språket och marken. Marja Helander visar flera nya fotografiska verk i utställningen,
som romantiska landskapsmålerier vid en första anblick, men känner man till platserna
Leirpollen och Kiruna och tittar mer noggrant på vad fotografierna skildrar, framträder en mörkare historia med utvinning av naturresurser i gruvindustrin. Erika Stöckel skildrar i verket Input/Hidden/Outout förhållandet till kroppen och hur vi mäts och sätts in i olika studier, rapporter och forskning. Hon ställer sig frågan – vad är skillnaden i hur samer mättes och registrerades vid rasbiologiska institutet på 1930-talet och dagens AI-teknik med ansiktsigenkänning? På takterrassen visas verket Vindflagga av Geir Tore Holm. En kommentar till den samiska flaggan, där vinden blåser genom flaggans hål i mitten.