OKNYTT

OKNYTT (Jamtli)

2019-2019 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


”Oknytt” tar besökaren in i ett sammanhang som är verkligt för den ene men fantasier för den andre. Oavsett om vi tror att gastar och vittror finns bland oss känner vi till berättelser där händelser och skeenden inte kan förklaras med vardagens logik eller vetenskap. Vem är tomten, vad gör älvorna, varför hör vi döda barn som ropar efter mamma i skogen? Utställningen varken bekräftar eller dementerar förekomsten av oknytt men visar på folktron som verktyg att hantera vardagens utmaningar.

Med dockorna som grund skapas miljöer som erbjuder betraktaren ett förlängt ögonblick att iaktta och undersöka det annars så flyktiga och diffusa. Älvorna dansar i skogsbrynet, gårdstomtarna äter gröt och värmer sig i stugan, gasten och mylingen skriker och ropar ängsligt i månskenet. I stallet arbetar vittrorna och i berget njuter trollen av guld och glimmer. Storsjöodjuret överraskar och besvärjelser hörs från ovan. Stora böljande montrar sveper in besökaren.
Miljöerna skapar en, utifrån källmaterialet, sannolik situation för respektive oknytt där scenografin förstärker berättelsen om det mystiska. Naturmaterial och arbetade snickeridetaljer blandas med fotografier och kulisser. Plötsliga rörelser, förskräckliga skrik och dovt mummel placerar det mysiga och mystiska i samma rum.

Läs mer i PDFen