Samtidigt/Meanwhile

Samtidigt/Meanwhile (Vasamuseet)

2013-2014 🏅 Medverkande i Årets utställning 2013


År 1628, då Vasa byggs och sjunker, är en tid då världskartan tar form. Människor reser och möts frivilligt och av tvång. Idéer, varor och sjukdomar sprids. Konflikter uppstår. Utställningens många berättelser utgör delar i en global mosaik från en tid som präglas av civilisationers möten. Dramaturgin är flödig och kortfattad. Den fragmentariska formen tar avstamp i ett nyhetsliknande språk som förstärker känslan av att vara på plats.

Utställningen är föremålsfri och bygger på film, ljud, bildspel och interaktivitet. Runt teman som klimat, våld, religion, konst och vetenskap har ett antal rum definierats. Genomskurna väggar både skiljer av och skapar kontakt mellan de olika rummen. Bilder och kartor från tiden vävs samman med realistiska filmavsnitt. Ljussättningen definierar rummen, ger dem dynamik och skapar en känsla av rymd och avstånd. Fem ljudsatta filmer ger utställningen en speciell karaktär. Ljudet förstärker enskilda filmer men skapar också känslan av att resa. En 3D-animation projicerad på en halvsfär tar besökaren på en odyssé och berättar om klimat och handel. Två stora multitouchbord ger möjlighet till fördjupning. Det ena innehåller texter och bilder som belyser och kopplar samman återkommande teman. Via en zoomningsbar världskarta nås i det andra bordet geotaggade Wikipedia-artiklar. I appen Face the World kan besökaren sätta sitt avtryck direkt i utställningen och på webben genom att presenteras vid sidan om personer från 1600-talet.

Läs mer i PDFen