Hela världen brinner

Hela världen brinner (Astrid Lindgrens Näs)

2017-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2013


Utställningen tar avstamp i krigsdagböckerna, men uppmärksammar även vår tids stora frågor: Är människan av naturen ond eller god? Kommer världen någonsin att sluta brinna? Vad kan en enskild människa göra? I utställningen möter du offer för terror och galenskap, som vittnar om sina erfarenheter. De som flydde till Sverige för decennier sedan, de som anlänt nyligen. I utställningens sista avdelning är du själv välkommen att bidra med dina tankar kring världens tillstånd idag och i framtiden.

Läs mer i PDFen