Human Nature – om vår konsumtion och planetens framtid

Human Nature – om vår konsumtion och planetens framtid (Världskulturmuseet)

2019-2020 🏅 Medverkande i Årets utställning 2019


Human Nature tänjer på gränserna för vad en utställning kan vara. Här finns inte en röd tråd, utan mängder av trådar och berättelser. I centrum står relationen: mellan människor, till växter, djur och saker, och till den levande planet som omger oss.
Det övergripande temat är masskonsumtionens konsekvenser. Utgångspunkten är att allt hänger ihop och att vi alla ingår i system och kan påverka genom våra handlingar. Trådfiguren är en teoretisk tankemodell och en viktig föremålskategori. Som en lek där varje liten förändring påverkar det stora mönstret.

Genom föremål ur samlingarna har utställningens teman vuxit fram. De drygt 150 föremålen förmedlar kunskap om material, kontext och tekniker. De öppnar också dörrar till oväntade perspektiv på beroenden, relationer och ömsesidighet.
Besökaren möter först en shoppinggalleria, där reklamfilmer uppmuntrar till ständig konsumtion. Genom sprickor i fasaden syns masskonsumtionens konsekvenser. Sprickorna blir allt större, allt börjar falla sönder.

Läs mer i PDFen