Stadens röster

Stadens röster (Söderhamns stadsmuseum)

2019-2021 🏅 Medverkande i Årets utställning 2020


”Staden Söderhamn firar sitt jubileum av fyra sekler detta speciella år 2020.
Söderhamns museum har genom fyra personporträtt, ett från varje århundrade, valt att skildra historien genom fyra ungdomars ögon och röster. Det är berättelser som man oftast inte får ta del av när historien skrivs.
Det är fyra verkliga ungdomar som skildrar ett ”ögonblickets historia” under ett kort nedslag i tiden i en fiktiv berättelse vad ungdomarna ser och upplever just då.
Under detta jubileumsår drar en pandemi fram över Sverige och världen. De slumpmässigt valda årtalen som utställningen beskriver berättar att det inte är första gången staden och landet möter en svår tid. Det stora nödåret i slutet av 1600-talet, Rysshärjningar och bränder under 1700-talet och koleran som rasade under 1800-talet.
Att se och lära från historien är sannerligen att få perspektiv på sin egen samtid och sitt eget liv. Utställningens fyra kapitel har utökats med ett femte, årtalet 1917. Ett återberättande från nödåret i början på förra seklet då Söderhamns kvinnor gick i spetsen för ”Bröd och Fred”.
Fem årtal ur en lång historia, fem ögonblick för kunskap, empati och eftertanke.”

Läs mer i PDFen