ATT SÖKA SIN VÄG – konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint

ATT SÖKA SIN VÄG – konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint (Dalarnas museum, Falun samt Ottilia Adelborgmuseet, Gagnef)

2021-2021 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Utställningen bygger på en tidigare okänd historia om konstnärsvännerna Ottilia
Adelborg och Hilma af Klint, som efter gemensamma studier vid Konstakademien
på 1880-talet blev vänner för livet. Ett exempel på kvinnor som gick
utanför normen och valde att verka som konstnärer. Adelborg mest känd som
illustratör och författare av barnböcker och att värna om sin hembygd Gagnef.
af Klint var under sin levnad relativt okänd, men har på senare år lyfts fram
som en av den abstrakta konstens pionjärer. Olika som personer, gick skilda
vägar, valde olika konstnärliga uttryckssätt. Men kom att betyda mycket för
varandra.
Genom att söka i historiska dokument, brev, fotografier och dagböcker rullades
en ny historia upp. Två helt olika konstnärers liv sammanflätades. Vi får
följa deras parallella liv i sökandet efter sin konstnärliga väg.