Gamlingar

Gamlingar (Nordiska museet)

2014-2014 🏅 Medverkande i Årets utställning 2014


I en utställning om att bli gammal kan det vara lockande att berätta
om den tredje åldern, om hur den som är frisk och pigg hanterar sin nya identitet efter pensioneringen. Men här fokuserar vi på det som brukar kallas den fjärde åldern, den fas då man inte klarar sig själv
utan är beroende av hjälp.
Ämnet är aktuellt och omdebatterat. Vi ville att besökaren skulle känna igen sig och därigenom bli nyfiken på hur det var förr. Den målgrupp vi främst tänkt på är de anhöriga eller de som står
på tröskeln till att själva behöva omsorg, men också de som arbetar med de här frågorna – från personal på äldreboenden eller inom hemtjänsten till politiker och beslutsfattare.
Vi hoppas kunna fungera som en arena för samtal kring ämnet. Det kan handla om reflektioner och samtal mellan besökare i
utställningen, men också om de debatter med inbjudna politiker
och andra specialister som genomförts, eller välbesökta före-
läsningar med efterföljande diskussioner.

Läs mer i PDFen