Konstig känsla känns bra

Konstig känsla känns bra (ArkDes)

2020-2020 🏅 Finalist i Årets utställning 2020


Under loppet av några få år har fenomenet ASMR blivit en viral kultur
ur vilken ett gränsöverskridande kreativt fält vuxit fram. Att lyfta in en
subkultur som företrädesvis upplevs i ensamhet framför en skärm till
en utställningslokal innebär i sak att utmana utställningsmediet.
Utställningen syftade till att lyfta fram fältets kreatörer och målgrupp
och samtidigt vidga begreppet ASMR. Vi ville bidra till att erkänna
konstformens status och ge den en historisk kontext. Utöver den
fysiska utställningen publicerades en booklet samt audioguider
inspelade på klassiskt ASMR-manér med binaural mikrofon.
Utställningsprogrammet ägde rum nästan uteslutande på digitala
kanaler. En vernissage med guidad visning som filmades och
publicerades online finns fortfarande tillgänglig.

Läs mer i PDFen