Vi & Dom – en utställning om hatbrott

Vi & Dom – en utställning om hatbrott (Polismuseet)

2017- 🏅 Medverkande i Årets utställning 2017


Utställningen VI & DOM handlar om hatbrott, ett brott som hotar våra
demokratiska och mänskliga rättigheter. På senare tid har samhällsklimatet
hårdnat vad gäller respekten för människors lika värde och yttrandefrihet. Ett
segregerat samhälle skapar mer grupperingar och ett ”Vi och dom”.
Utställningens mål är att höja medvetenheten kring hatbrott och fördomar. Den
erbjuder perspektiv på hatbrott och ställer besökaren och dennes erfarenheter i
fokus.
Vi och Dom är en utställning som bränner till. Den väjer inte för de svåra frågor
som kommer upp i samtalen om hat, fördomar, diskriminering och vilka
ödesdigra konsekvenser hatet får för individer och samhälle. Det är också en
utställning som tar hand om de känslor besökaren kan uppleva såsom ilska,
frustration, rädsla, sorg och skam. Men framförallt är det en utställning som
engagerar och peppar besökarna till att vilja förändra.

Läs mer i PDFen