Internationell psykos

Internationell psykos (Mångkulturellt centrum)

2016-2017 🏅 Medverkande i Årets utställning 2016


Internationell Psykos! Är en plats för diskussion och eftertanke. En plats för frågor, som inte alltid har självklara svar. Utställningen är en uppföljning på MKCs tidigare Nationell Psykos som handlade om de olika verkligheterna i Sverige, beroende på vem du är, vad du heter eller hur du ser ut. Den svenska självbilden har aldrig varit så långt ifrån verkligheten. Den lyfter frågor och ämnen som många känner uppgivenhet kring, den här gången ur ett globalt perspektiv. Med anledning av rådande flyktingkris så ville vi prata mer om gränser. Inte bara fysiska, utan även sociala gränser och byråkratiska gränser. De stora och ibland komplicerade frågeställningarna får våra besökare att prata om och reflektera kring sig själva, vem man är, vad man har för förutsättningar och vem man vill vara. Den röda tråden genom Internationell Psykos! är våra privilegier: Privilegiet att vara vit. Privilegiet att kunna klä sig som man vill utan att riskera att bli utpekad och misstänkliggjord. Privilegiet att kunna cykla till butiken, utan att bli stoppad av polisen. Privilegiet att kunna flytta eller resa istället för att fly. Privilegiet att kunna sätta sig på ett charterflyg för att bada i samma hav som andra ser som flyktväg och gravplats. Privilegiet att ha ett pass. Privilegiet att kunna fira 200 år av fred i ett land som exporterar vapen till krigsförande länder. Privilegiet att mötas av en leende polis. Privilegiet att få ett jobb. Privilegiet att kunna blunda för orättvisor. Privilegiet att fortsätta konsumera trots klimatsituationen. Privilegiet att göra en utställning om andras flykt. Privilegiet att inte behöva fly. Och privilegiet att kunna avgöra sin egen framtid. Genom 11 stationer/miniutställningar i Internationell Psykos! reflekterar vi tillsammans med medborgaren/besökaren och varvar allvar med ansvar. Internationell Psykos! startar med ett stort jordklot centrerat mitt i utställningshallen. Jordklotet hänger upp och ner för att medborgaren/besökaren ska få möjlighet att reflektera över vårt västerländska perspektiv och vad det för med sig. Vilka ord använder vi för att exponera orättvisan? Och vad är identitetspolitik?

Läs mer i PDFen