I tavlornas värld

I tavlornas värld (Jamtli)

2014-2014 🏅 Finalist i Årets utställning 2014


Tänk att få kliva in i en tavla !
Vår samtid är en bildkultur. Vi omges av en mängd bilder i olika media, som vi dagligen
tolkar utan att ens fundera över det. Trots det får vi på museet ofta höra att det är så svårt att förstå sig på bildkonst. ”Man måste veta så mycket om alla ismer och tekniker…”, säger många. ”I tavlornas värld” har en konstpedagogisk utgångspunkt och vill uppmuntra museibesökarna att lita på sin egen magkänsla och förmåga att läsa bilder, med hjälp av öppna sinnen och en stor portion fantasi.
Del 1: Vi bad fyra konstnärer att göra varsin tolkning av målningen ”The Big Bang” av
Tommy Östmar. De fyra är; glaskonstnären Ulla Gustafsson, tecknaren Helene Gedda,
keramikern Staffan Alm och fotografen Clara Bodén. Deras tolkningar med helt skilda
ingångar och uttryck visar hur olika man kan uppfatta samma målning. Ett avstamp i
utställningen som är tänkt att skapa en tillåtande atmosfär. Det är ok att tycka olika – det finns inget ”rätt” svar.

Läs mer i PDFen