Världen bortom orden – Dyslexikraft

Världen bortom orden – Dyslexikraft (Jakobsbergs konsthall)

2021-2023 🏅 Medverkande i Årets utställning 2021


Dyslexikraft är ett scen- och konstprojekt som vill locka till ett lustfyllt utforskande av kraften
i dyslexi. Utställningen vill lyfta fram dyslektikernas egna kreativa metoder och processer.
I utställningen visas verk från barn, ungdomar och unga vuxna som deltagit i workshops
tillsammans med konstnären Karin Lind och regissören Michaela Granit.
De har tillsammans utforskat sina olika upplevelser och erfarenheter av att ha dyslexi genom
arbete med eget skapande som berättelser, bilder, ord, musik, text och rörelse.
På utställningen är det de unga dyslektikerna själva som talar i filmer och genom sina
konstnärliga uttryck. Alstren som visas består av objekt, filmer, ljudinstallationer, skulptur
och texter. De berättar om upplevelser av dyslexi, om lärandestrategier och om kreativitet.
I sina verk formulerar sig ungdomarna också om dyslexin som en kraft och synliggör
därmed en del av sin mångfacetterade expertis som dyslektiker.